Poós Gergely honlapja
Prózák, novellák, versek, esszék, tanulmányok, cikkek
MENÜ

Az Evangélium kommentárja

 

Bevezetés

Az Evangélium örömhírének közvetítője, az Evangélium központi alakja, vagyis az Istenember élete és tanítása minden korban az egyetlen autentikus és hiteles értesítés arról, hogy a mindenkor a földre születő ember hogyan viszonyuljon saját életéhez, élete értelmezéséhez, az élet értékéhez, és a létezésben betöltött élet-feladatához, vagyis élet-tervéhez.

Jelen könyvem nem elsősorban Biblia-kommentár, hanem leginkább Evangélium-értelmezés. Onnan indulok, ahonnan mindenki, aki az evangéliumot kezébe veszi, és oda érkezem, ahol az értelem világossága megtalálja Krisztus életének és szavainak igazi jelentését. Az Evangéliumról lesz szó, melyben a mindannyiunkat érintő kinyilatkoztatásról értesítenek minket az evangelisták.

Nem az evangélium történeti hátterét, keletkezésének történetét, szerzőinek indíttatását, céljait szeretném vizsgálni, hanem egyetlen személyre koncentrálok: Krisztusra. Közhely, de igaz: megjelenése, élete, szavai és tettei a legjelentősebb hatással voltak és vannak az emberiség számára. Közhely ugyan, de e közhely tartalma nagyon is valóságos. Azonban véleményem szerint, ami az ember életéről minden korban elmondható, ami az ember életéről minden korban kérdések formájában feltehető, arra az ő személye, élete és tanítása az egyetlen valódi és hiteles felelet.

Ma az emberiség a vallásokat, mint kinövéseket, mint érdekességeket kezeli, ma a vallások perifériára szorultak, mert a legtöbben azt gondolják, a vallások éppen ellenőrizhetetlenségük lévén semmi hiteleset nem nyújtanak az ember számára. Mert hisz a vallásban, a vallások isteneiben, tanaiban, hittételeiben, útmutatásaiban az ember vagy az hisz vagy nem. Ma úgy kezelik a vallást, mint a hiszékeny ember hiszékenységének kielégítésére létrejött szerveződést. Azt mondják, mivel semmi biztosat nem tudunk, miért fogadnánk el bármit is. Azt mondják, létünk értelmezésére tett különböző erőfeszítések egytől-egyig mind légből kapottak, hisz egyiket sem lehet objektíve igazolni. Jelen könyvemmel ezzel szembe megyek: Krisztus élete és szavai által bizonyítom majd, hogy az emberi élet értelmezésére és értékére mégis van objektív megoldás. E megoldás persze ebből fakadóan az egyetlen megoldás lesz. Ez az egyetlen megoldás Krisztus életében és tanításában keresendő.

Az Evangéliumok Krisztus élete után harminc évvel íródtak. Addig a keresztény közösségek szájhagyomány útján őrizték tanítását és életének eseményeit. Harminc év sok idő. Mégis amit az evangelisták harminc év után lejegyeztek róla, elég ahhoz, értsük és befogadjuk mindazt amit Krisztus élete és tanítása számunkra közölni próbál.

Ezért fontos lejegyezni, hogy hittel és értelemmel kell vizsgálni az Evangéliumot. Ha eleinte nincs hit, nem baj, a fontos az, hogy értelmünk fogadja be és értse meg amit az Evangéliumok elénk tárnak. A hit ezután jön: az értelem által befogadott és megértett szó - vagyis a hit – utóbb válik meggyőződéssé. Fontos tehát a hit, ám fontos az értelem is. A hit az értelem világossága által megértett és befogadott szó.

Ám itt nem lehet megállni. A befogadott szó önmagában még kevés. A befogadott szó az átváltás által lesz élővé. Az átváltás, az átültetés mindig megvalósulást jelent. Az Evangélium befogadása meddő, ha az nem válik életté. Vagyis a befogadott szó a megvalósulás által lesz életté, azaz az Ige a befogadott szó cselekedetté válása. A befogadott szó realizálás nélkül steril, terméketlen, hatástalan marad, ám a cselekedet valódi táptalaj nélkül rapszodikus mutatvány csupán.

Az evangéliumot a nyitottság, az értelem, a látás, a világosság, és az éberség által tudjuk közel engedni magunkhoz. A nyitottság ahhoz kell, hogy az Evangéliumot mindenféle előítélet nélkül, mint valamiféle új – a múlt héten megjelent - könyvet tudjuk a kezünkbe venni, hogy a hozzá köthető különböző tanításokat – gondolatokat, értelmezéseket, teológiát, filozófiát - mellőzve annak pusztán tartalmára tudjunk összpontosítani. Az Evangéliumok tartalma fontos tehát, nem az évszázadok alatt hozzá köthető és rárakódott salak.

A nyitottság kulcsfontosságú, az értelem pedig szükséges. Az Evangéliumot többször el kell olvasni, hogy Krisztus életét, szavait, tetteit egészként lássuk. A boncolgatást már elvégezték, nekünk meg kell próbálnunk a valódi tartalmához eljutni.

 

2013. március 21.

 

 

 

 

 

Menü
Asztali nézet