Poós Gergely honlapja
Prózák, novellák, versek, esszék, tanulmányok, cikkek
MENÜ

Befelé és kifelé1.Érzékeim a tűzzel ellobbannak,

lassan a világról leszakadok...

Már nem látok, már nem hallok,

nem érintelek,

nem érzem az illatot,

az ízeket.A világot lassan

lefejtem magamról,

elfelejtkezem a napról,

a dolgok névtelen sokaságáról,

a rohanástól, a kapkodásról.

a küzdelemről, halálról.Befelé és kifelé élek,

próbálom befogadni

a bennem élő létet.

Éberen figyelem,

mi az mi torzít,

s mi az mi eleven,

és képére formál,

hogy a helyes formát,

magam is fölvegyem.Énem a vándorló, a tévelygő,

magát százszorosan megbélyegző,

kiutat nem találva,

addig bolyong a világban,

míg e Valóságra, fel nem ébred.2.

Törekvés és becsvágy,

tanulás, cselekvés és alkotás,

kevesek egyéni eredménye,

individuális tévelygése,

mert az én mindig meghal,

míg érvényesülni akar:

előnyt, sikert és győzelmet várva,

mely nem sajátja a Létnek.A misztériumok legnagyobbika,

ha az embernek

sikerül megszabadulnia

a szamszárából, a körforgásból,

mi sikert, hiúságot és becsvágyat tákol,

mi ide köt-húz, s abban gátol,

hogy Istennel egy legyen.Az anyagi természethez

ragadt sors ha leválik,

- mint vakolat a falról - lemállik,

hogy végre el ne takarja,

mi valódi fundamentuma,

mi egyetlen, örök

momentuma

...önmagának.Ez az ősvalóság.Így már, a résen át,

szóhoz jut benne valami más,

mi megrajzolja az utat,

mely elemibb mint maga a tudat,

mi elemibb, mint bármi más itt,

mi ég s földön mindent átvilágít.3.

Való és igaz:

a forrás: Isten,

az ember csak másolat.

S ha ez igaz,

az ember áttetszőként

léphet a létbe csak...Eredetileg

üvegtükör az ember...

Az örökkön áradó létet

egyszerre visszaveri,

s magán - mások felé -

át is engedi.Így lesz áttetsző,

a Valóságnak

megfeleltethető.A természetfelettihez való fordulás

az egyetlen átváltozás,

mely a kvalitást aktiválja

mi merőleges irányba

invitálja az embert.4.

Mit sem ér

üdve magamnak,

ha még maradnak,

kik arra nem találnak.A felébredt ember

nem halhat meg soha,

azon fárad,

hogyan lehetne,

az isteni emlékezetet,

helyreállítania.

2013. január 1.

 

Menü
Asztali nézet