Poós Gergely honlapja
Prózák, novellák, versek, esszék, tanulmányok, cikkek
MENÜ

Az Evangéliumok kommentárja 14. rész

További bevezető megjegyzések 13.

Közösségi pokol nincs, egyéni van csupán. Az egyéni poklot sokan sokféleképpen élik meg, de mindig elszigetelten és magányosan. A pokol az „ez az enyém” bűnének fenntartása. A pokol az, ha magaménak gondolom a létezést, azt birtokolni próbálom s ezt az állapotot személyes életemmel meg is valósítom. Ennek igen sok módja és formulája van. A pokol az infernális erők megnyilvánulása bennem és általam. A megváltás, az ettől való szabadulás. A megváltás élet- technikai módszer és megoldás, a megváltás az öntáplálás feladása. A megváltás nem egyetlen aktus, hanem örökös és folytonos gyakorlása az isteni aktusnak. Krisztus élete és tanítása a megváltás megvalósításáról szól. Ez egyenlő az Ige bennünk való megtestesülésével, a Krisztusban kapott kinyilatkoztatás befogadásával és megvalósításával.  
A megváltást bemutató és megvalósító krisztusi aktust (mely egyenlő az Atya, a létrehívó aktusával) örökösen be kell mutatni, hozzátéve azt, ami ugyanolyan fontos, hogy ezen aktust kell nekünk is gyakorolnunk az ő emlékezetére, Ránézve és őt szemlélve, az ő aktusára emlékezve, ugyanazt kell gyakorolnunk, mint amit ő.  A megváltás a mágia realizálása, az áldozat realizálása, a létezés egészként való odaadásának realizálása, vagyis megvalósítása: cselekedet. Krisztus e cselekedetnek - a megváltás cselekedetének - gyakorlatára ad technikai utasításokat. Tanítása és élete a megváltás gyakorlatainak bemutatása. Mindaz, amit tesz, mond, tanít, az annak az aktusnak a megvalósítása, amit ő is és az Atya (a Teremtő) cselekszik, hogy a benne látensen szunnyadó infernális erők nem tudjanak realizálódni. Az ember a megváltás aktív résztvevője lehet csak passzív sohasem. Isten vagy Krisztus meg nem válthat minket a saját magunk által előidézett és fenntartott öntápláló, önző, mohó, kapzsi, a létezést birtokolni vágyó, féltékeny, kishitű, hazug, önelégült, önmagának tetszelgő, vad, dühös, csökönyös, agresszív, az isteni aktustól eltávolodott létállapotunkból. Nem azért, mert nem szeret, hanem éppen azért, mert szeret.
A bűnök, a tévedések, a félreértett létértelmezés, az ember rongáltsága, az isteni aktus gyakorlásától elszigetelődő létmód megvalósítása Isten megbocsátását élvezi. A bűnök bocsánata tehát Isten azon vállalása, mellyel vállalja azt, hogy a létezők eltévesztik a helyes létmódot, félreértik a létezést, rosszul értelmezik a létezés helyes módját, a lét-gyakorlatot. Isten vállalja ezt, vállalása a bűnök bocsánata, a bűnök bocsánata pedig a türelmes létben tartás, vagyis az örök élet. Isteni várakozás. Várakozás arra, hogy az általa létrehívott létező, felismeri a helyes létaktust. Ezzel lesz az istenséghez hasonlatos, ezzel szabadul a bajától, s ez maga a megváltás. S ez maga a szeretet.


2013. július 23.

 

 

 

 

 

 

Menü
Asztali nézet