Poós Gergely honlapja
Prózák, novellák, versek, esszék, tanulmányok, cikkek
MENÜ

Létezik egy füzet


Létezik egy füzet. A füzet eredete nem ismert. Sokan még abban sem tudnak megegyezni, hogy a füzet valójában létezik-e. Többen azt állítják, ez puszta illúzió. Szerintük a füzetet azért találták ki, hogy valamiféle identitástudatot, illetve eredetmesét nyújtsanak azoknak, akik - gyengeségük, vagy ideges kíváncsiságuk miatt - életük azonosítását és megoldását keresik.

Vannak, akik hisznek a füzet létében és tudni, érezni vélik hatását és funkcionálását. Azt hangoztatják, hogy a füzetet születésünkkel egy időben kapjuk, illetve többen állítják, eleve magunkkal hozzuk. A füzet - mondják - a szellemi létezők szerves és elválaszthatatlan lényege, szubsztanciája, a füzet örök. Azt állítják, a füzetet a létezők alkotója készíti, és adja oda mindazoknak, akiket létezésbe hív.

Azonban ezek sem tudják eldönteni, hogy a füzet üres, vagy eleve van-e benne jelentéstartalommal bíró szó, esetleg szavak vagy szöveg, vagy kép amit a létezőnek ki kell olvasnia belőle. Ha üres, és születésünkkel együtt kapjuk, akkor megszületésünktől halálunkig töltjük, írjuk, rajzoljuk. Ha azonban tartalma eleve adott, akkor - mivel nem mi töltöttük ki - az ember ehhez kell igazodjon, hisz a szöveg abban a másik világban íródott bele, ami - mondják - az abszolút létezés birodalma.

Sehogy sem tud tehát a két tábor megegyezni abban, hogy a füzet létezik-e. Akik hisznek létezésében, azoknál is további viták alakulnak ki a füzet eredetéről és tartalmáról is. Akik azt állítják nem létezik, azoknak komoly problémáik akadnak az életben, hisz nem tudják magukat sem beazonosítani, sem definiálni, sem megérteni. Ők táptalaj nélkül élnek, és állítják, az életnek különösebb indíttatása, értelme, jelentése és célja nincs.

A két tábor tehát - egyenlőre - ellentétes nézeteket vall, mindkét tábor a maga igazát próbálja bizonyítani, egyenlőre sikertelenül. Vannak, akik azt állítják ennek eldöntése azért nem lehetséges, mert nincs rá objektív mód, vagy mert e világot épp a létezők - ki tudja miért - úgy szerkesztették meg, hogy ne legyen benne eredetükre vonatkozóan semmilyen utalás.

Akik állítják a füzet létezését, azt sem tudják egész pontosan, hogy a füzet inkább szöveget, vagy inkább képet rejt, esetleg párhuzamosan mindkettőt. A füzet kutatói szerint olvasni és látni is lehet a füzet tartalmát, mert a füzet tartalma mindkét módon megfejthető. A füzetről azt beszélik, hogy a benne foglaltak formálják, alakítják a létezőt, a füzet tartalma változtatja a létezőt azzá, ami a füzetben található. Ezért fontos kérdés - hangoztatják - hogy a füzet rendelkezik-e eredeti tartalommal, vagy pedig üres.

A füzet különleges tulajdonsága, hogy bár állítólag - de ebben sem biztosak - szöveg, vagy képanyag található benne, mégis lapjai teleírhatók és teleragaszthatók más szövegekkel vagy képekkel. Vagyis a füzetben eredetileg található írott vagy képanyag - felülírható. Hogy teljes törlésük lehetséges-e, azt nem tudják - gyaníthatóan nem - de, hogy a füzet teleírható, abban biztosak.

Ezek azt is állítják, hogy a füzet kifejezetten személyes jellegű és csak adott létező birtoka lehet, mégis a füzet eredeti, autentikus tartalma - amik megfejtésére a létezőnek vállalkozni kell - minden füzetben egyforma.

Voltak, akik megpróbálkoztak vele, hogy a füzetet átírják és olyan szövegeket írjanak bele, ami adott céljaiknak megfelel. Sikerült is nekik, mert a füzet nem gátolja ezt. Nyitott, és transzparens és csak annak tárja fel valódi, eredeti titkát, aki magát képes befogadóvá tenni rá.

Ma túlontúl sok létező ír, rajzol, fest, exponál a füzetbe oly sok mindent, hogy igen komoly zűrzavar alakult ki. Mindenki a maga szövegét és képeit tölti be a füzetbe, sokan válogatás nélkül teszik ezt. Többen, sokan, nagyon is tudatosan töltik e füzetet, ám - egyesek szerint - a füzet ilyetén töltése töltelék anyag csupán, mert az eredetileg benne lévő tartalom már eleve megvan, eleve adott, így hiteles és igaz is.

Vannak, akik azt gondolták, a füzet tartalma akár adott, akár életünkben íródott, rajzolódott, rögzített is, mégis teljes egészében kitörölhető. Vannak körök, akik hatalmuk eszközéül akarták ezen törlési eljárást gyakorolni, de kudarcot vallottak. Erre a kudarcra hivatkoznak mindazok, akik abban hisznek, hogy a füzetben eredetileg is létezik valamiféle szöveg-, vagy képanyag. A füzet és a benne lévő autentikus tartalom - mondják - már eleve adott, s mivel nem mi töltöttük ki, az ember ehhez kell igazodjon, hisz a szöveg abban a másik világban íródott bele, ami - mondják - az abszolút létezés birodalma.

Léteznek nagyon kevesen, akik bizonyítani tudják, hogy a füzet léte és a benne lévő tartalom eleve adott. Bizonyítási eljárásuk a következő. Az időbe zárt létezés léte arra ad okot, hogy e létezés létét abszolútnak tekintsük. Tehát a létező léte bizonyíték e létezés abszolútságára. A létezés tagadhatatlan léte egyidejűleg és ontológiailag függőségi relációban van a létező létének abszolút voltától. A füzet - mondják ezek - erről az abszolútságról és a létezés ilyetén eredetéről tanúskodik.

A létezők olyannyira elvarázsolják magukat a létezés időbe zárt mivoltában, hogy elfelejtették és nem tudják, hogy a füzet egyáltalán létezik-e. S nem tudják már, vagy nem akarják tudni, a személyre szabott, de tartalmilag azonos füzetek éppen azért készültek és készülnek mindig is, hogy kiutat és megoldást nyújtsanak a létezők valódi eredetének és létezésben betöltött feladatuk megtalálásához.

A füzetet igen sokan nem tudják kibetűzni. Nagy koncentrációt és hosszabb időt igényel. De nem lehetetlen és - mondják - a létező élet-feladata ez igazán. Ha a létező megismeri a füzet igazi és eredeti tartalmát, annak feltárul titkos, de mégis titoktalan formulája és igazi célja. Aki a füzetet elolvassa, rátalál a füzet által kimondott szavak értelmére. Furcsa - de állítják így van - a füzet különleges tulajdonsága, hogy annak megismerhetősége attól függ, mennyire fogadja magába a létező annak jelentését és egyidejűleg a létezőt általa mennyire engedi formálni magát annak hiteles és tényleges tartalma szerint.

Többen, sokan kérdezik: létezik a füzet? Mi van a füzetben? Mi a célja és tartalmának jelentése? Kérdezze mindenki magától.

 


2013. február 18.

 

 

 

 

Menü
Asztali nézet