Poós Gergely honlapja
Prózák, novellák, versek, esszék, tanulmányok, cikkek
MENÜ

Magyar közmondások új értelmezésben 8. rész

Sok bába közt elvész a gyerek

Az üdvös élet megvalósításának kisded gyermeke fölött, a megváltott élet lehetőségének mibenléte és módja fölött oly nagyon sokan bábáskodtak már az elmúlt évezredekben, hogy a sok-sok bába közt, elveszett a megszületendő gyermek – vagyis a lényeg.
Bábáskodni sok minden fölött lehet. Mégis a magyar közmondás egy gyermeket állít e közmondás középpontjába, így a gyermek és a lényeg (vagyis a közmondás tartalma) összekapcsolódik.
Új élet, új ember megfoganása, kihordása és megszülése az emberi élet valódi feladata. „Aki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten országát” - igézi  Krisztus. Gyermek, kit Mária méhébe fogadott, hogy aztán kihordja őt. Szűzi e nemzés, mert a befogadott élet az Istenből való. E megszületett gyermeknek növekednie kell, egészen az égig, hogy aztán onnan visszafordulva az égbe emeljen mindenkit. E gyermek befogadására, kihordására, és megszülésére tett erőfeszítés az emberi élet értékének egyetlen reális fokmérője.
Ám, ha sokan bábáskodnak az új élet felett, akkor épp a lényeg veszik el. A lényeg pedig, hogy a erőfeszítés ne maradjon pusztán kísérlet, s fontos, hogy kevesebb legyen az erről való beszéd, hogy a lényeg inkább a megvalósulásra helyeződjék.
Különböző korokban, különböző világrészeken, tájakon és a társadalom rétegződéseinek különböző fokain az évezredek folyamán más és más élet-terveket, társadalmi, filozófiai, politikai és gazdasági élet-megoldásokat kreáltak, kínáltak és alkalmaztak. Azonban mindegyik ilyen típusú megoldás teljes csődöt mondott. A különböző élet-megoldások, társadalmi, filozófiai, politikai, gazdasági – az emberiséget megváltani kívánó - szándékok teljes kudarcot vallottak, mert ettől-egyig mind hibásak voltak. Ezen megoldások horizontális és nem vertikális irányt mutattak és mutatnak ma is, ezek a történelmen belül, születéstől-halálig, vagyis e világ keretein belül kínáltak élet-megoldásokat. Pedig a valódi élet-megoldás indíttatása, motivációja, iránya e világon kívülre esik. Az ember csak szűzi, nem e világból való megoldással válhat igazzá, megváltásának módját és annak manifesztációját csak az isteni életből merítheti.
Ezért minden társadalmi, filozófiai, politikai, gazdasági élet-megoldás, élet-terv, élet-vezetés eleve hamis, ha nem arra ad megoldást, ami az emberi élet egyetlen feladata: égbe menni, s oda másokat is magunkkal vinni. Égbe menni, utolsóként.
Az élet-terv készítője az a mágikus hely, mely az ember életét a benne - látomásként - őrzött képpel képzi. Ha e kép szűzies, Istenből való, isteni eredetű és tartalmú, akkor az élet-terv üdv tervvé válik. Az üdv-terv pedig az élet teljes odaadása, az élet maradéktalan szétosztása.
A sok bába közt az évezredek folyamán elveszett a lényeg, a gyermek, az új ember, aki azon van, hogy az üdvöt, az üdvös életet megvalósítsa, úgy, hogy vele együtt abban mindenki részesedjék. Sokan sok mindent leírtak és elmondtak már róla. A lényeg a megvalósulásra kell helyeződjék. Krisztus egyszer írt csak, azt is a porba, s azt is rögtön eltörölte. E jelenetből érteni kell.


2013. március 31.


 

 

 

 

Menü
Asztali nézet