Poós Gergely honlapja
Prózák, novellák, versek, esszék, tanulmányok, cikkek
MENÜ

2010 Húsvétjára

 

Isten a világot - Jézus Krisztusban - a keresztfán teremtette.
A megváltás egyidejű a teremtéssel.
A megváltás egy a teremtéssel.
A teremtés a megváltás feltétele.
A teremtés Isten tökéletes önátadása, önfeláldozása.
A teremtés az Istendráma kezdete.
A teremtésben Isten egy lesz a világgal, azáltal, hogy tökéletesen odaadja önmagát neki.
A megváltás önátadás.
A megváltás megsemmisülés a másikért.
Áldunk Téged Krisztusunk, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Áldunk Téged Istenünk az életért, hogy általad mi is részei lehetünk.
Áldunk Téged Krisztusunk, mert megmutattad nekünk az Atyát.
Krisztus meggyötört arca az Atya irgalmának tükörképe.
Isten az egyre növekvő gonoszságot túláradó szeretetével bomlasztja szét.
Isten az egyedülálló, utánozhatatlan, felfoghatatlan.
Krisztus a végsőkig elment az emberért.
Az Élet forrása meghal értünk a kereszten.
Az egyedülálló és megismerhetetlen Lét megismerhető lesz.
Az egyedülálló és megismerhetetlen Lét így ismerhető meg: Isten ember lesz, Isten meghal, hogy tökéletes közösséget alkosson velünk.
Van pokol, de ehhez Isten nem járul hozzá.
Van pokol, s te magad teremted, Istennek semmi köze hozzá.
Isten az örökkévalóságig türelmes.
Krisztusban egyesül majd az egész világ.
Istenben oldódik fel a sokféleség, a különbözőség, a szétszórtság. 
Áldunk Téged Krisztusunk, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Ó bár megértené a világ ezt a csodálatos és valóságos Istendrámát.
Isten a szeretet.
Isten saját életét osztja meg az emberrel.
Minden ember Isten legcsodálatosabb álma.
Minden ember Isten képmása.
Isten poklodban is együtt van veled.
Minden élet Isten szeretete.
Az Atya szeretete Krisztus orcája.
Isten országa az örök tökéletes és elválaszthatatlan együttlét.
Áldunk Téged Krisztusunk, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Krisztus feltámadt. Krisztus valóban feltámadt.
A feltámadás Isten bizonyítéka.
A feltámadás az ember bizonyítéka.
A feltámadás gyötrelmes bizonytalanságunk vége.


Dicsőség Istennek.

 

 

 

2010 Húsvétja

 

Menü
Asztali nézet